سیستم برودتی و گرمایشی
صنایع برودتی آیسان
مدیریت: فرزاد مقربی
تولیدکننده انواع یخچال های صنعتی، سردخانه، تجهیزات آشپزخانه های صنعتی