رگال و مانکن
خانه رگال
مدیر: آقایان محسن و حسین قاسمی
تهیه و پخش انواع رگال و مانکن چوبکار، قفسه های فروشگاهی، طراحی و اجرای دکور
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خیابان حافظ، روبروی جامی، کوچه ظفر، پلاک: 28