قالبسازی و فرز کاری
ستاک
مدیر: جواد زینعلی
قالب سازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
شادآباد، خ 17شهریور، بین اول ودوم پلاک: 118