موسسات و انجمن های خیریه
موسسه امام جواد بن علی (ع)
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
66804099 – 6681846
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
شاد آ‌باد – میدان شاد آباد – خیابان شهرداری – خیابان شهید سلیمانی شرقی پلاک: 7