صوتی و تصویری(خدمات)
تعمیرگاه عزیزی
مدیریت: حسین عزیزی
تعمیردستگاه های صوتی و تصویری 100 درصد تضمینی