سفره خانه سنتی
چایخانه میرزا
مدیریت: مصطفی صبوری
چایخانه
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
خیابان کمالی، بین مرتضوی و کمیل، پلاک: 428