ظروف کرایه
فروشگاه سیفی
مدیریت: سیفی
ظروف کرایه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
هاشمی-بین کارون و قصرالدشت پلاک: 389-391