فروشگاه دادگر
فروشگاه دادگر
مدیر: مهرداد دادگر
فروش و ساخت و تعمیر دستگاه های کانال سازی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
انتهای مالک اشتر، خ دستغیب پلاک: 29