شکار(لوازم)
قلی پور
مدیریت: قلی پور قلی پور
مرکز مجاز خرید و فروش اسلحه و مهمات شکاری ، لوازم شکار و ...
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
کمالی_اسکندری جنوبی بین خیابان مرتضوی و امام خمینی نبش کوچه برهانی پلاک 40