دندانپزشکی - دندانسازی
کلینیک دندانپزشکی نور
مدیر: دکتر فرامرز فکرآزاد
ترمیم زیبائی - مرتب و ردیف کردن دندانها با مواد همرنگ -عصب کشی در ده دقیقه بدون درد و استرس با دستگاه-سفید کردن دندان تا 12 درجه در یک جلسه بدون آسیب دندانی-کاشت نگین- ÷روتز ثابت و متحرک (خارجی)-کشیدن دندان-ارتودنسی اقساط- اطفال
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
ضلع شمالی م جمهوری - نبش ارومیه پلاک: 590