نمایندگی های مرکزی خودرو
پارس خودرو کد نمایندگی  شرکت حقیقت نوین پارت
مدیر:
خدمات خودرویی: تندر 90- تندر 90 دوگانه سوز
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
خیابان کارگر جنوبی - پایینتر از جمهوری - نبش کوچه آیرم - پ 193الی 195