محصولات فرهنگی و هنری
مرکز فرهنگی کربلاء
مدیر: احمد کاغذگران
کتاب و محصولات فرهنگی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
انقلاب -ابتدای کارگر جنوبی - پاساژ مهستان طبقه اول پلاک: 1