درمانگاه( کلینیک)
ساختمان پزشکان تمجیدی
مدیریت: دکتر جواد سلطان محمدی
تزریقات پانسمان پزشک عمومی سرم درمانی حجامت پیرسینگ(سوراخ کردن گوش) (تحت نظارت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران)


درمانگاه عمومی (پست الکترونیکbasketbalehormozgan@p-value.ir)