کالا و تجهیزات دندانپزشکی
قاهان دنتال
مدیر: قاسم باقری
تجهیزات دندانپزشکی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خ آزادی ، مقابل دانشکده دامپزشکی، بازار کاوه، واحد 12