موسسات و انجمن های خیریه
خانواده ناشنوایان ایران
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه-انجمن های خیریه حمایت از معلولین
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خیابان آزادی – بین خیابان اسکندری شمالی و خیابان نواب صفوی – جنب بانک تجارت کوچه افروخته پلاک: 216 طبقه 3