محصولات فرهنگی و هنری
سحر
مدیر: شاهین جدیدی
محصولات فرهنگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
ضلع جنوب شرقی میدان جمهوری پلاک: 597