ظروف کرایه
میرحاج
مدیریت: سیدجلال دمراج
ظروف کرایه و تجهیزمجلس
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
خ آذربایجان، بین گلشن و باستان، جنب کلینیک فرمانفرمائیان پلاک: 398-387