شال و روسری - ملزومات حجاب (چادر)
شال و روسری شایلی - SHAILI - پوشاک - شال - روسری - بازار
مدیریت: توفیق آل هاشم
عرضه و ارائه شال و روسری
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
کارگاه : میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی ، کوچه مهدی زاده ، پلاک 27 ، طبقه 4 ، واحد 18
فروشگاه : بازار ، بازار جعفری ، دالان دوم سجاد ، پلاک 154