کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
فروشگاه خدمات کشاورزی فضای سبز
مدیریت: عباس سپاسی
ابزارآلات باغبانی و تجهیزات کشاورزی