دندانپزشکی - دندانسازی
دکتر صابری
مدیر: دکتر آرزو صابری
دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
م توحید خ ستارخان پلاک: 26 طبقه اول