کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
خدمات کشاورزی باران
مدیریت: خلیل باران طلب
تجهیزات چمن زن- فروش و واردات بذر کشاورزی