دندانپزشکی - دندانسازی
ارمغان طب طلوع
مدیر: مجید طلوع
تجهیزات دندانپزشکی
شماره تماس:
فکس:
66420190
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
خیابان آزادی، نبش اسکندری، پاساژ آزادی، پلاک: 16