محصولات فرهنگی و هنری
مرکز اسناد انقلاب اسلامی
مدیر: علی حسن فرخی
موسسه فرهنگی هنری وانتشارات
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
انقلاب خ دوازده فروردین پلاک: 269