محصولات فرهنگی و هنری
پاسارگاد
مدیر: مرتضایی
ویدیو-محصولات مذهبی فرهنگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خ انقلاب-روبروی دانشگاه تهران پاساژ فروزنده پلاک: 311