خیاطی-مزون-خرج کاری
مزون آیلار
مدیر: طهمورثی
مزون لباس
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
خ ولیعصر ، چهارراه امیر اکرم ، ساختمان امیر اکرم ، پلاک 25