خیاطی-مزون-خرج کاری
بابایی
مدیریت: حسین بابایی
مزون عروس
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
ولیعصر سه راه جمهوری پاساژ آزاد طبقه همکف پلاک: 14-15