نجاری-منبت کاری
گالری فرانسه (هیربد)
مدیر: علیرضا وکیلی
تولید، فروش، رنگ، پارچه مبلی، تعمیرات، میز، کلیه مصنوعات چوبی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
جاجرود، سعید آباد، خ گلستان، مقابل صنایع دستی صالح