قالبسازی و فرز کاری
آرا صنعت
مدیریت: اکبر سلیمانی
قالبسازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
جاجرود، نرسیده به پلیس راه، خ احسان پلاک: 46