فروشگاه بهاران (بهاران پمپ ) - تولید پمپ - موتور آلات کشاورزی -  کفکشهای سه فاز - خرمدشت - بهاران پمپ
فروشگاه بهاران (بهاران پمپ ) - تولید پمپ - موتور آلات کشاورزی - کفکشهای سه فاز - خرمدشت - بهاران پمپ
مدیریت: محمد حبیبی
تولید و پخش پمپ و موتور آلات کشاورزی+ کفکشهای سه فاز بهاران پمپ و فدک پمپ و تکنو پمپ
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
تهران ، خرمدشت ، خ 4 غربی ، پلاک 130