کارگاه فنی فلزکار - کانال سازی - جاجرود
کارگاه فنی فلزکار - کانال سازی - جاجرود
مدیریت: جعفر مریدالسادات
کانال سازی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
جاجرود ، خرمدشت ، بعد از مسجد، نرسیده به آتش نشانی ، پلاک 596
تصاویر