صنایع فلزی مهدی
صنایع فلزی مهدی
مدیر: هادی اسکندری چراتی
خمکاری
شماره تماس:
فکس:
76214037
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
خیابان سیاه سنگ، کوچه حاتمی(دانش11)، پلاک 71
طراحی و تولید انواع قطعات فلزی صنایع الکترونیک. مخابرات .کامپیوتر و اسانسور