ریخته گری
سپید دایکاست
مدیریت: پیمان اخوان
دایکاست تولید قطعات سربی و الومینیومی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
-