فروشگاه دنیای چسب
فروشگاه دنیای چسب
مدیریت: سیدمحسن جنانی
عرضه انواع چسب
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
جاده دماوند، منطقه صنعتی خرمدشت، جنب تقاطع 20متری لاله پلاک: 394