قالبسازی و فرز کاری
عبدخدا
مدیریت: مجید عبدخدا
قالبسازی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
خرمدشت پلاک: 592