کمپرسورهای صنعتی-معدنی
طاهری
مدیریت: علیرضا طاهری
خرید و فروش و تعمیر کمپرسور اسکرو
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
منطقه صنعتی خرمدشت، خ سیاه سنگ پلاک: 232