نوری پلاست
نوری پلاست
مدیر: محمد هاشمی و مسعود نوری
تزریق پلاستیک
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
منطقه صنعتی خرمدشت، خ سیاه سنگ، پلاک: 225