المنت مهبا در منطقه صنعتی خرمدشت
المنت مهبا در منطقه صنعتی خرمدشت
مدیریت: سعید درویش
المنت های حرارتی، المنت های تولیدی
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
تهران ، منطقه صنعتی خرمدشت، بیست متری شرقی لاله، بین کوچه سوم و چهارم، پلاک 105

----------------------------------------------
توضیحات تکمیلی:
 المنت مهبا (MAHBA) - المنت های حرارتی در منطقه صنعتی خرمدشت - المنت های تولیدی