چسب صنعتی
دنیای روغن
مدیریت: فرج اله ثابت
انواع روغن، گریس، فیلتر هوا، ضدیخ، فیلتر روغن و ...