کارتن و جعبه سازی
کارتن سازی توسکا
مدیر: حسن مالمیر
چاپ، تولید و ساخت انواع جعبه های دارویی، بهداشتی، غذایی و ...
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
جاده دماوند منطقه صنعتی خرمدشت بلوار اصلی خرمدشت انتهای اول غربی پلاک: 137