دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دکتر بهراد مصوری
مدیریت: دکتربهراد مصوری
جراح - دندانپزشک
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
بومهن، ساختمان پزشکان مرکزی (خسرو تاش )، طبقه همکف، واحد یک