ظروف کرایه تک ستاره - اکو و باند - اجاره میز - صندلی - بومهن - بلوار امام
ظروف کرایه تک ستاره - اکو و باند - اجاره میز - صندلی - بومهن - بلوار امام
مدیریت: مصطفی شیر محمدی
ظروف کرایه -خدمات مجلس - اجاره میز -صندلی -اکو و باند -چادر -فرش و کلیه ظروف
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
بومهن ، بلوار امام ، بعد از خیابان شهید عباس زاهدی ، روبروی بانک ملی شعبه بهار پلاک: 426