فروشگاه تک ستاره - ظروف کرایه - بومهن - بلوار امام
فروشگاه تک ستاره - ظروف کرایه - بومهن - بلوار امام
مدیریت: مصطفی شیر محمدی
ظروف کرایه -خدمات مجلس -تهیه غذای مجالس - اجاره میز -صندلی -اکو -چادر -فرش و کلیه ظروف
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
بومهن ، بلوار امام ، بعد از خیابان شهید عباس زاهدی ، روبروی بانک ملی شعبه بهار پلاک: 426