کلینیک مددکاری اجتماعی خوارزمی
کلینیک مددکاری اجتماعی خوارزمی - مشاوره طلاق - مشاوره خانواده - مشاوره کسب و کار - آماده سازی شغلی - شناسایی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست - حمایت از زنان سرپرست خانوار و حمایت زنان در معرض آسیب - بومهن - پردیس - حومه تهران
مدیریت: افسانه خوارزمی
مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده، مشاوره کسب و کار(آماده سازی شغلی)، شناسایی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و ...
حمایت از زنان سرپرست خانوار و حمایت زنان در معرض آسیب
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
بومهن، بلوار امام خمینی، روبروی شهرداری، ساختمان فربد، طبقه سوم
ایمیل:

تصاویر