کفاشی(تعمیرات)
کفاشی سید
مدیریت: فردوس لشنی
تعمیرات کفش
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
بومهن ، بلوار امام ، به سمت آبعلی ، خیابان زاهدی (سیاهبند) ، پلاک 212