دندانپزشکی - دندانسازی
مطب
مدیر: سیروس نوری
دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
بومهن بلوار امام خ حاج منصور پلاک: 375