قابسازی
قاب مرکزی - قاب - تابلو فرش - آینه - عکس - قاب پوستر - بومهن - خیابان سپاه
مدیریت: حسن امید نژاد
ساخت انواع قاب ، تابلو فرش ، آینه ، پوستر ، عکس
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
بومهن ، روبروی خیابان سپاه ، جنب رستوران گلپایگانی