دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دکتر خدابخش
مدیریت: دکتر مسعود خدابخش
طراح و دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
پردیس - فاز 2 - بین م امام و عدالت پلاک: 25 طبقه 3