داروخانه گیاه پزشکی دکتر قلی یان - سم - کود - بذر - کشاورزی - گیاه پزشکی
داروخانه گیاه پزشکی دکتر قلی یان - سم - کود - بذر - کشاورزی - گیاه پزشکی
مدیریت: دکتر احمد قلی یان
فروشگاه مجاز سم و کود شهرستان پردیس و حومه، خدمات کشاورزی و فضای سبز، احداث و نگهداری باغات میوه...
شماره تماس:
فکس:
76257503
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
بومهن، خیابان ا مام ، بالاتر از کوچه عسگری ، جنب ابزار 220 ، پلاک 216 ، داروخانه گیاه پزشکی دکتر قلی یان
ایمیل: