قالبسازی بهینه
قالبسازی بهینه
مدیر: علیرضا شیروانی
قالبسازی و ماشین سازی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
جاجرود، کمرد، جنب پمپ بنزین کمرد پلاک: 122