کمپرسورهای صنعتی-معدنی
هوا صنعت لواسانی
مدیریت: علی لواسانی
ساخت و تعمیر کمپرسورباد، پیستونی ، اسکرو، دیزلی، فشارقوی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
جاده آبعلی، جاجرود، شهرک صنعتی کمرد، جنب مبلمان امیر پلاک: 343