قالبسازی و فرز کاری
گالوستیان
مدیریت: الوند گالوستیان
قالبسازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
جاجرود، کمرد، خ صنعت شرقی پلاک: 127